ماندالا برای کودکان

خانه » ماندالاها » ماندالا برای کودکان
02 شهریور 1401

می‌دانی ماندالا چیست؟
ماندالاها شکل‌هایی هستند که ذهن انسان‍‌ها با نگاه کردن به آن‌ها و رنگ کردنشان آرام می‌شود. اگر دوست داری ماندالای زیر را برای خودت و دوستانت پرینت بگیر و رنگ کن:

 

مدیر سایت