کتاب رویکردهای آموزشی

خانه » محصول » کتاب رویکردهای آموزشی
320,000 تومان
اطلاعات دوره

مدت دوره

تعداد دروس

سطح دوره

4 عدد در انبار

پیش نیاز ها
جزییات دوره
 • :
 • توضیحات

  معرفی کتاب رویکردهای آموزشی نوشته ناصر یوسفی
  کتاب رویکردهای آموزشی می کوشد که جامعه آموزشی ایران را با تنوع دیدگاه در فلسفه آموزش، روش و شیوه‌های کار با کودکان آشنا کند. در این کتاب به مبانی، فلسفه و مرز هر رویکرد آموزشی پرداخته شده است. این که هر رویکرد مبتنی بر چه فلسفه‌ای است، مرزهای هر رویکرد با رویکرد دیگر در چیست و چه گونه می‌توان با حفظ فلسفه‌ی فکری خود از بعضی از الگوها به عنوان روش استفاده کرد. این کتاب سعی می کند که برای دست اندرکاران آموزشی این موضوع را جا بیندازد که در دنیا فقط یک الگوی آموزشی برای کار با کودکان وجود ندارد. زمان این فرا رسیده است که مراکز آموزشی در ایران درهای خود را برای تنوع در دیدگاه و فلسفه‌های فکری نسبت به آموزش کودکان باز کنند.

  در دنیا رویکردها و الگوهای مختلفی برای آموزش کودکان وجود دارد. آشنایی با رویکردهای آموزشی فرصتی است تا بتوان برای گروه‌های مختلف کودکان، آموزش‌هایی متناسب و مناسب فراهم کرد. کتاب رویکردهای آموزشی یک کتاب مرجع برای همه برنامه ریزان، کارشناسان، دست اندرکاران آموزش و پرورش و حتی مناسب برای همه مربیان و معلمان است.
  این کتاب به نوشته ی مولف و مترجم در پیش گفتار “محصول فرآیندی است که از یک سو به مطالعات و تحقیقات او در حوزه‌ی تخصصی روان‌شناسی و آموزش و پرورش در مراکز علمی و پژوهشی…و از سوی دیگر مرتبط با تجربه‌های مستقیمی است که در کار باکودکان درسطوح مختلف تجربه کرده و با پشتوانه‌ی پژوهش گاه‌هایی همچون شورای کتاب کودک و موسسه پژوهشی کودکان دنیا معنی پیدا کرده است”.
  در هر فصل ویژگی‌های یک رویکرد آموزشی به تفصیل شرح داده شده و به ویژگی‌های آن در سامانه ی آموزشی ایران نیز اشاره شده است. همچنین نقل قول‌هایی از نظریه پردازان رویکرد مربوطه و نقدها و نظرهای پیرامون آن آورده شده است. در پایان کتاب با مخاطب قراردادن سیاست گزاران آموزشی ایران، خواسته شده تا با اجرای الگوهای گوناگون آموزشی درهمه‌ی مقاطع آموزشی، الگوهای همخوان با جامعه ی ایران را ترویج نمایند.

  دیدگاه کاربران